Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 01/07/2003
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 16/07/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp và Thứ trưởng Trần Chiến Thắng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: TTLT21 01072003.doc