Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 31/07/2008
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/08/2008
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 61/2008/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD612007BVHTTDL.doc