Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB-XH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tên văn bản: Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB-XH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 18/06/2015
Lĩnh vực ban hành: Đào tạo, bồi dưỡng
Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 22/2015/TT-BLĐTBXH
Người ký: Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT222015BLDTBXH.pdf