Quyết định số 1355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 1355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/08/2015
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 14/08/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1355/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD1355-2015TTg.pdf