Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2015 ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Tên văn bản: Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2015 ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 17/08/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 17/08/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2752/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2752QDBVHTTDL.pdf