Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 30/08/2016
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 30/08/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 263/TB-VPCP
Người ký: Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: CV263TB-VPCP.pdf