Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Lấy ý kiến Dự thảo tiêu chuẩn “Sửa đổi 1: TCVN 7795:2009 Căn hộ du lịch – Xếp hạng”
Tổng cục Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản trước ngày 30 tháng 01 năm 2014. Văn bản góp ý xin gửi tới: Ông Lê Tuấn Anh, Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch. Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội. Email: [email protected] Điện thoại: (04) 39421061 (số máy lẻ: 133).

Bản thuyết minh tiêu chuẩn

File đính kèm: Du-thao-TC-can-ho-gui-xin-y-kien.pdf
Các ý kiến góp ý
Không có ý kiến góp ý nào
Gửi ý kiến góp ý
(*):
(*):
(*):
 
(*) Phần nội dung bắt buộc