Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Dự thảo Thông tư về Chế độ báo cáo thống kê du lịch
Tổng cục Du lịch giới thiệu và lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định: (1) Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép (khái niệm, tiêu chí, phương pháp, biểu mẫu và cách ghi biểu).File đính kèm: BCthongkeSVHTTDLDN.pdf
Các ý kiến góp ý
Không có ý kiến góp ý nào
Gửi ý kiến góp ý
(*):
(*):
(*):
 
(*) Phần nội dung bắt buộc