Bồi dưỡng nâng cao nhận thức phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập sâu kinh tế quốc tế

Cập nhật:
Lượt xem: 1.855

(TITC) - Vừa qua, từ ngày 01/8 đến ngày 03/8/2012, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập sâu kinh tế quốc tế. Khoảng 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Du lịch đã tham gia lớp bồi dưỡng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực hàng năm do Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Du lịch) tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Du lịch.

Trong 2 ngày tại Hà Nội, các học viên đã nghe và thảo luận 3 chuyên đề do các chuyên gia có uy tín trong nước giới thiệu. Trong đó, chuyên đề “Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam” của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan; chuyên đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” do TS. Lê Đăng Doanh; và chuyên đề “Các loại hình du lịch mới” do PGS. TS Nguyễn Đình Hoè trình bày.

Ngày cuối cùng trong chương trình, các học viên lớp bồi dưỡng sẽ đi khảo sát thực tế một số điểm du lịch tại tỉnh Ninh Bình.