Ban hành Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thuỷ nội địa

Cập nhật:
Lượt xem: 1.842

Ngày 26/6/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thuỷ nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Tổng cục Du lịch đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn thực hiện Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập đề nghị phản ánh về Tổng cục Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Công văn của Tổng cục Du lịch

Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

 

Nguồn: : Tổng cục Du lịch