Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Cập nhật:
Lượt xem: 1.924

   Tổng cục Du lịch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.   

Rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của độc giả. Thời gian đóng góp ý kiến kể từ ngày 31/7/2013 đến ngày 30/9/2013.

Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

 

Toàn văn Dự thảo Thông tư liên tịch