Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoà Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 8.621

Địa chỉ: 5 An Dương Vương, P. Phương Lâm, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Tel: (0218) 3856 163; Fax: (0218) 3856 163

Email: hoabinh@bvhttdl.gov.vn

Website: sovanhoa.hoabinh.gov.vn