Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Du lịch Khánh Hoà
Cập nhật:
Lượt xem: 11327
 

Địa chỉ: 61 Yersin, Nha Trang

Điện thoại:

 

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Địa chỉ: 1-3 Ngô Quyền, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Tel: (0258) 3822 229; Fax: (0258) 3822 260

Email: khanhhoa@bvhttdl.gov.vn

Website: http://www.nhatrang-travel.com/

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa

Địa chỉ: 61 Yersin - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: (0258) 3829 357/ 3561 135; Fax: (0258) 3829 357

Email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn

Website: www.nhatrang-travel.com