Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Cập nhật:
Lượt xem: 8031
 

Địa chỉ: 28  Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tel: (0263) 3822 141,  3540881; Fax: (0263) 3833 086

Email: lamdong@bvhttdl.gov.vn

Website: http://svhttdl.lamdong.gov.vn/

 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch Lâm Đồng

Địa chỉ: 2-4 Trần Quốc Toản, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tel: (0263) 3823 964; Fax: (0263) 3811 656

Email: trungtamxuctien@gmail.com

Website: www.dalat-info.vn