Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cập nhật:
Lượt xem: 8297
 

Địa chỉ: 139A Đường 30 tháng 4, Tx. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: (0276) 3812 410; Fax: (0276) 3822 320

Email: tayninh@bvhttdl.gov.vn

Website: http://sovhttdl.tayninh.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Tây Ninh

Địa chỉ: 003 Trương Định, Phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: (0276) 3813 233/ 3813 244; Fax: (0276) 3813 239

Email: tayninhitpc@gmail.com

Website: tayninhitpc.gov.vn/gioithieutrungtam.php