Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

Cập nhật:
Lượt xem: 12.891

Địa chỉ: 2 Hai Bà Trưng, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3862 505; Fax: (0211) 3847 773

Email: [email protected]

Website: sovhttdl.vinhphuc.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 2211 647/ 2211 657; Fax: (0211) 3710 647

Email: [email protected]; [email protected]

Website: dulichvinhphuc.gov.vn