Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000-2017

Cập nhật:
Lượt xem: 107685
 

Năm

Khách nội địa

(nghìn lượt khách)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2000

11.200

 

2001

11.700

4,5

2002

13.000

11,1

2003

13.500

3,8

2004

14.500

7,4

2005

16.100

11,0

2006

17.500

8,7

2007

19.200

9,7

2008

20.500

6,8

2009

25.000

22,0

2010

28.000

12,0

2011

30.000

7,1

2012

32.500

8,3

2013

35.000

7,7

2014

38.500

10,0

2015

57.000

48,0

2016

62.000

8,8

2017

73.200

18,1

 

Nguồn: Tổng cục Du lịch