Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 - 2016
Cập nhật:
Lượt xem: 86597
 

Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000-2016

Năm

Số lượng cơ sở

Tăng trưởng (%)

Số buồng

Tăng trưởng (%)

Công suất buồng bình quân (%)

2000

3.267

-

72.200

-

-

2002

4.390

34,4

92.500

28,1

-

2004

5.847

33,2

125.400

35,6

49,9

2006

7.039

20,4

160.500

28,0

60,0

2007

9.080

29,0

178.348

11,1

60,7

2008

10.406

14,6

202.776

13,7

59,9

2009

11.467

10,2

216.675

6,9

56,9

2010

12.352

7,7

237.111

9,4

58,3

2011

13.756

11,4

256.739

8,3

59,7

2012

15.381

11,8

277.661

8,1

58,8

2014

16.000

-

332.000

-

69,0

2015

19.000

18,7

370.000

11,4

55,0

2016

21.000

10,5

420.000

13,5

57,0

 

Trong đó: Số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao (2013-2016)

Năm Tổng số Khách sạn 5 sao và tương đương Khách sạn 4 sao và tương đương Khách sạn 3 sao và tương đương Biệt thự và căn hộ du lịch cao cấp 
Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng
2013 598 62.002 64
15.385
159
20.270
375
26.347
-
-
2014 640 66.728 72
17.659
187
22.569
381
26.500
-
-
2015 747 82.325 91
24.212
215
27.379
441
30.734
-
-
2016 784 91.250 107
30.624
230
29.387
442
30.902
5
337

 

Nguồn: Số liệu do Trung tâm Thông tin du lịch tổng hợp từ Vụ Khách sạn (TCDL) và các Sở VHTTDL