Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2017

Cập nhật:
Lượt xem: 77026
 

Năm

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH

Doanh nghiệp cổ phần

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số

2005

119

222

74

3

10

428

2006

94

276

119

4

11

504

2007

85

350

169

4

12

620

2008

69

389

227

4

12

701

2009

68

462

249

4

12

795

2010

58

527

285

5

13

888

2011

13

621

327

4

15

980

2012

9

731

371

6

15

1.132

2013

9

845

428

8

15

1.305

2014

8

949

474

9

15

1.456

2015

7

1.012

475

10

15

1.519

2016

5

1.081

489

10

15

1.600

2017

5

1.164

556

11

16

1.752

 

Nguồn: Tổng cục Du lịch