Để người dân tích cực tham gia vào công tác bảo tồn di sản

Cập nhật:
Lượt xem: 1.643

Để người dân tích cực tham gia vào công tác bảo tồn di sản, mới đây dự án "Xây dựng trưng bày dựa trên cộng đồng tại khu Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ bằng phương pháp Photovoice” đã được thực hiện. 

Dự án "Xây dựng trưng bày dựa trên cộng đồng tại khu Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ bằng phương pháp Photovoice” là hình thức trao máy ảnh cho người dân để người dân có thể tham gia vào việc chụp ảnh thành nhà Hồ. Cụ thể, trong giai đoạn đầu sẽ có 08 hộ gia đình tiêu biểu sống xung quanh khu vực di sản thuộc 3 làng Xuân Giai, Tây Giai (xã Vĩnh Tiến) và Đông Môn (xã Vĩnh Long), huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa được trang bị máy ảnh. Những gia đình này cũng sẽ được tập huấn về phương pháp chụp ảnh để họ có thể ghi lại những hình ảnh, những đoạn video... liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày tại khu vực Thành nhà Hồ. Dự án là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ bảo tàng các khu Di sản thế giới tại Campuchia, Lào và Việt Nam” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc Unesco và Quỹ tín thác Nhật Bản.

Thông qua dự án, Ban tổ chức hy vọng người dân – những chủ thể chính tại di sản sẽ có những hiểu biết rõ rệt hơn về tầm quan trọng của công tác bảo tồn cũng như phát huy giá trị di sản, từ đó sẽ tích cực hơn trong công tác giữ gìn, bảo tồn di sản. Dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2014. Dự kiến triển lãm trưng bày ảnh cũng như chiếu các clip do người dân thực hiện bằng phương pháp Photovoice sẽ được tổ chức trong tháng 12. 

Nguồn: : Cinet