Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật:
Lượt xem: 1.986

- Ngày 30/5/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLL-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Bộ VHTTDL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn  giáo; đồng thời chỉ đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc cụ thể tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban quản lý và người phụ trách các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm bảo đảm thông tin, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn khách tham quan thực hiện đúng các nội quy, quy định cụ thể tại cơ sở; tăng cường quản lý, bảo vệ cảnh quan, môi trường, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của cở sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Đối với khách tham quan và những người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2014.

Xem chi tiết văn bản

TITC