Hơn 71 tỷ đồng để trùng tu bảo tồn di tích cố đô Huế

Cập nhật:
Lượt xem: 1.742

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổng mức đầu tư cho công tác bảo tồn di sản cho năm 2014 là hơn 89 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm đã thực hiện hơn 71 tỷ đồng (đạt 79,92% kế hoạch). Có 22 hạng mục công trình được thi công, bảo tồn, trong đó có 15 dự án chuyển tiếp từ các năm trước như: Dực Lang, Miếu Long Thuyền, Thái Bình Lâu, tả hữu Tùng Viện- lăng Thiệu Trị… và có 7 dự án được khởi công năm 2014 như tả Tùng Tự -Thế Miếu, Triệu Miếu, Vườn Thiệu Phương (giai đoạn 1), lầu Tàng Thơ, vườn sưu tập, nhân giống các giống cây di tích và hệ thống chống sét các điểm di tích Huế (giai đoạn 2).

Với  nỗ lực của trung tâm trong công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh của di sản Huế nên đến ngày 15/9 đã có hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế hơn 658 nghìn lượt, hơn 875 nghìn lượt khách nội địa (tăng 6,82%). Tổng lượt khách tham quan di tích tăng 3,56%,  tăng 52.769 lượt so với năm 2013.

Nguyễn Tuấn

Nguồn: : Báo Công Thương Điện Tử