Năm 2015 Bình Dương phấn đấu đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.560

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, địa phương này đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 43 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 15 nghìn lao động trực tiếp.

Tiếp đó, đến năm 2020, Bình Dương sẽ phấn đấu đón hơn 6 triệu lượt khách, doanh thu khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 30 nghìn lao động trực tiếp.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Du lịch tỉnh Bình Dương đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch Bình Dương những năm qua, tiềm năng du lịch cần được phát huy và khai thác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương.

Theo đó, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trong những năm tới đây, sẽ hình thành hệ thống sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tạo nguồn thu du lịch, đưa ngành du lịch phát triển, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, nghỉ ngơi, giải trí, hưởng thụ của người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần bảo tồn và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, các giá trị di sản văn hóa, giá trị môi trường sinh thái… Trên cơ sở đó, xây dựng thương hiệu “Du lịch Bình Dương”, trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch tham quan làng nghề, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa, các khu vui chơi giải trí, du lịch tâm linh, du lịch kết hợp với thể thao... Đến năm 2020, Bình Dương phát triển thêm loại hình du lịch kết hợp chữa bệnh, du lịch kết hợp với tổ chức các sự kiện, du lịch vượt sông và du lịch leo núi mạo hiểm.

Được biết, Bình Dương là địa phương có tiềm năng du lịch đa dạng, với hệ thống miệt vườn Lái Thiêu đã có thương hiệu từ nhiều năm qua, cùng với đó hệ thống sông Đồng Nai, sông Sài Gòn với những cù lao nổi trên sông hấp dẫn du khách. Ngoài ra, Bình Dương còn có những làng nghề nổi tiếng cả nước, những di tích lịch sử văn hóa độc đáo, và có những điều kiện khá thuận lợi để hình thành các loại hình sản phẩm du lịch - dịch vụ, trong đó du lịch sinh thái và sông nước là một thế mạnh.

Hiện nay, hệ thống các cơ sở kinh doanh du lịch của tỉnh Bình Dương bao gồm các đơn vị kinh doanh lữ hành; các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí. Nhiều mô hình du lịch nghỉ dưỡng ở Bình Dương thu hút khách du lịch như Khu nghỉ dưỡng Phương Nam, Làng du lịch Sài Gòn, Khu du lịch Xanh Dìn Ký, Khu nghỉ dưỡng Mắt Xanh... Du lịch sinh thái của tỉnh Bình Dương hiện nay chủ yếu được tổ chức theo các hình thức chính là du lịch sinh thái miệt vườn; du lịch sinh thái gắn với tiềm năng du lịch sinh thái rừng núi như hồ Than Thở, hồ Dầu Tiếng, núi Cậu và du lịch thể thao cao cấp, phát triển dưới hình thức các sân golf.

Đến nay, tỉnh Bình Dương bước đầu đã khai thác tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch tương đối đa dạng, tuy nhiên ở một số khu vực có tiềm năng lớn như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé, hồ Dầu Tiếng chưa thu hút được các dự án đầu tư, do đó chưa khai thác hết hiệu quả tài nguyên./.

Nguồn: : ĐCSVN