Không để dịch vụ đổi tiền lẻ xuất hiện tại di tích, lễ hội

Cập nhật:
Lượt xem: 2.150

Mùa lễ hội 2015 sẽ tiếp tục triển khai việc quản lý, không để hoạt động dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch diễn ra trong di tích.

Ngày 12/1/ 2015, Bộ VHTTDL vừa có bản bản số 71/BVHTTDL-VHCS gửi Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng, lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội. 

Theo văn bản, để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và các công trình tín ngưỡng, thực hiện quy định của nhà nước về việc quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức bảo vệ và tôn trọng đồng tiền quốc gia và quốc tế, Bộ VHTTDL yêu cầu: Giám đốc các Sở VHTTDL, Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh/thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiếm tra, chấn chỉnh các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động lễ hội, tín ngưỡng thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, lưu thông đồng tiền Việt Nam đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội.

Rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hoá, khắc phục tình trạng sử dụng tuỳ tiện đồng tiền Việt Nam (đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ) và tiền Quốc tế (nếu có) trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Văn bản của Bộ cũng giao cho Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hoá và Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp thường kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Hồng Hà

Nguồn: : toquoc.gov.vn