Thông báo mới về Hội thảo, Hội nghị trong khuôn khổ Hội chợ VITM 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.742

(TITC) - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2015 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 - 06/4/2015, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức một số Hội thảo, Hội nghị chuyên đề. Tổng cục Du lịch trân trọng mời các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp quan tâm đến tham dự và đóng góp ý kiến. Công văn này thay thế cho Công văn số 321/TCDL-TTDL ngày 23/3/2015.

Xem chi tiết công văn