Danh mục các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 3.707

(TCDL) - Ngày 07/5/2015, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 522/TCDL-TTDL gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, Trung tâm Xúc tiến du lịch các tỉnh/thành phố, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thông báo Danh mục các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015.

Xem chi tiết công văn