Mời tham gia Chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Indonesia

Cập nhật:
Lượt xem: 1.676

(TITC) – Triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015, từ ngày 3-7/8/2015, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các bên liên quan tổ chức Chương trình Roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam tại 2 thành phố Surabaya và Jakarta, Indonesia.

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến lớn của Ngành Du lịch ở nước ngoài trong năm 2015 nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam gặp gỡ, trao đổi thông tin, hợp tác kinh doanh với các đối tác tại Indonesia.

Xem chi tiết công văn