Mời tham gia thiết kế và xây dựng gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITE-HCM 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.575

(TITC) - Tổng cục Du lịch thông báo mời thầu thiết kế maket và xây dựng gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2015.  

Xem chi tiết thông báo