Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 965

(TITC) – Ngày 19/8/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL.

Xem chi tiết văn bản