Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016
Cập nhật:
Lượt xem: 4576
 
(TITC) - Ngày 16/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 4373/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016.

Xem chi tiết văn bản