Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Cập nhật:
Lượt xem: 8136
 
(TITC) – Tổng cục Du lịch đăng tải Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Du lịch (sửa đổi), trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Tổng cục Du lịch theo địa chỉ:
80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:  04.39423760 /máy lẻ: 0          

Fax: 04.39424115

Email: thuynt4-vhttdl@chinhphu.vn

 

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Du lịch (sửa đổi)