Hà Giang: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề phục vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 681

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, bên cạnh các chính sách đầu tư và thu hút đầu tư, tỉnh Hà Giang đã xây dựng các chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề đặc thù phục vụ cho du lịch của địa phương.

Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang luôn có sức hút đối với du khách. Ảnh VP

Trên địa bàn Hà Giang có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản đối với du khách và người tiêu dùng như: mật ong bạc hà vùng cao nguyên đá, gạo Già Dui và mận Hậu huyện Xín Mần, ngô nếp núi đá huyện Yên Minh, gà xương đen và rượu ngô men lá Thanh Vân huyện Quản Bạ, hoa Tam giác mạch tại các huyện vùng cao, thịt bò khô trên cao nguyên đá, dê núi đá vùng cao, hồng không hạt Quản Bạ, rượu đặc sản được làm từ hạt Tam giác mạch, chè Shan tuyết tại các huyện vùng cao... Bên cạnh đó, Hà Giang cũng có nhiều sản phẩm làng nghề độc đáo như nghề dệt thổ cẩm, chế tác đá, thêu dệt vải lanh, chế tác lũa và tượng từ gỗ ngọc am....

 

Trong thời gian qua, các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của Hà Giang đều phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng được thị trường và du khách đón nhận, bước đầu tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của Hà Giang cũng chỉ mới dừng lại ở phát triển tự phát, hình thức đơn điệu, thiếu tính sáng tạo, số lượng còn hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa có sự kết nối giữa các tua du lịch với các làng nghề truyền thống... Vì vậy, để nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm của các làng nghề phục vụ cho công tác du lịch, tỉnh Hà Giang đã xây dựng các chính sách nhằm phát triển và nâng cao chất lượng của các sản phẩm như: đầu tư khoa học kỹ thuật, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề mang tính đặc thù của địa phương đi đôi với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống phát triển.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm làng nghề phục vụ cho du lịch thì các sản phẩm này phải gắn liền với thành lập các HTX, nhóm sở thích, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và phát triển theo chuỗi giá trị. Các sản phẩm nông nghiệp phải đảm bảo an toàn, có thương hiệu và nhãn mác. Bên cạnh đó, cần gắn việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm làng nghề với công tác đào tạo của các trung tâm dạy nghề của các huyện. Ngoài ra, các huyện thành phố cần xây dựng kế hoạch nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề mang tính đặc thù của địa phương mình; các huyện, thành phố cũng cần đề xuất các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho các làng nghề truyền thống phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm./.

Nguồn: : ĐCSVN