Hợp tác bảo tồn di sản Cố đô Huế

Cập nhật:
Lượt xem: 740

Vừa qua, tại trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Bảo tồn Di tích (Bộ VHTTDL).

Viện Bảo tồn Di tích là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ và tư vấn trong lĩnh vực bảo tồn di tích trên phạm vi cả nước.

Nội dung của thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị bao gồm 5 nội dung chính: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực bảo tồn di tích; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực bảo tồn di tích cho các cán bộ chuyên môn, thợ lành nghề; Trao đổi hoạt động truyền thông nhằm quảng bá phổ biến thông tin về di sản và công tác bảo tồn di tích; Xuất bản sách và ấn phẩm về di sản và công tác bảo tồn di tích; Tổ chức các hoạt động cho như: tọa đàm, hội thảo, tham quan, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý di sản và bảo tồn di tích.

Đây là hoạt động nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế cũng như Viện Bảo tồn Di tích trong thời gian tới, vì sự phát triển chung của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa Thế giới và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam.

Nguồn: : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế