Cần Thơ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 4.358

(TITC) – Ngày 01/8/2016,  Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch.

Bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Thời gian qua, ngành Du lịch thành phố Cần Thơ có bước phát triển đáng kể; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng; thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào dịch vụ du lịch; sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và chất lượng nâng lên. Hoạt động du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa – thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch thành phố Cần Thơ cũng còn một số hạn chế như: chưa phát huy, khai thác hết lợi thế, tiềm năng du lịch thành phố; các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí còn ít, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương còn ít, chưa đủ sức hấp dẫn và giữ chân du khách; tổ chức hoạt động du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu tính chuyên nghiệp; sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu…

Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch xác định mục tiêu đến năm 2020 đưa du lịch thành phố Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững, đóng góp quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt mục tiêu đón 32 triệu lượt khách tham quan (trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế), tăng bình quân 10%/năm; khách lưu trú đạt 10,459 triệu lượt (trong đó có 1,76 triệu lượt khách quốc tế), tăng bình quân 10%/năm; tổng thu đạt 12.100 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; (2) Đào tạo nguồn nhân lực; (3) Triển khai quy hoạch phát triển du lịch thành phố bền vững và hiệu quả; (4) Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch; (5) Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở dịch vụ phát triển du lịch; (6) Mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch; (7) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; (8) Liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; (9) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy, phát triển du lịch.

Hương Lê