Phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam từ 10.000 đồng/lượt

Cập nhật:
Lượt xem: 717

Mức phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với người lớn là 30.000 đồng/người/lượt, đối với trẻ em, học sinh là 10.000 đồng/người/lượt.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 161/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Theo Thông tư này, mức phí tham quan bảo tàng đối với người lớn là 30.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề là 20.000 đồng/người/lượt; trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông là 10.000 đồng/người/lượt.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư số 159/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, mức phí đối với người lớn là 30.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề là 10.000 đồng/người/lượt; trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông là 5.000 đồng/người/lượt.

Thông tư quy định, các trường hợp được miễn phí thăm quan gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Giảm 50% mức phí thăm quan đối với các trường hợp gồm: các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa"; người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định, nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Nguồn: : Báo Chính phủ