Quảng Ngãi: Lập dự án bảo tồn đảo Bé, xây dựng công viên địa chất Lý Sơn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.099

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương về việc lập dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé, Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.

Đảo Bé (Nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Theo đó, trên cơ sở thẩm định Dự án bảo tồn khẩn cấp đảo Bé, Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án và đề án nêu trên, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/12/2016 để họp cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương thực hiện.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương xây dựng bia di tích lịch sử tại các địa phương Sư đoàn 320 từng tham gia chiến đấu và đo đạc bản đồ địa chính phục vụ làm hồ sơ di tích cấp quốc gia. Cụ thể, UBND giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương có liên quan trực tiếp làm việc với Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng và Sư đoàn 320 để xác định vị trí, địa điểm, sự kiện lịch sử, thống nhất về nội dung market văn bia cụ thể, đảm bảo tính chính xác và hài hòa với cảnh quan chung tại địa phương; UBND tỉnh cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện phương thức đặt hàng để lựa chọn đơn vị đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở xác định khu vực bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh: Miệng núi lửa trên núi Giếng Tiềng và Miệng núi lửa trên núi Thới Lới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Lý Sơn trong quá trình đo đạc, xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích với ranh giới xây dựng Khu Tưởng niệm Hoàng Sa, đảm bảo không chồng lấn và ảnh hưởng đến việc xây dựng Khu Tưởng niệm Hoàng Sa.

M.N (Tổng hợp)

Nguồn: : Cinet