Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng
Cập nhật:
Lượt xem: 748
 
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp triển khai dự án "Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" vào sáng 4/4.

Dự án "Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" (TIIG) do Bộ VHTTDL làm cơ quan chủ quản với các địa phương thụ hưởng là: Tây Ninh, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư 55,08 triệu USD, trong đó nguồn ODA là 50 triệu USD, nguồn đối ứng là 5,08 triệu USD. Theo dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại cuộc họp

Dự án TIIG gồm 4 cấu phần trong đó, các hoạt động phần cứng (phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, cải thiện môi trường tại các khu du lịch,cung cấp trang thiết bị du lịch) gồm 9 tiểu dự án với kinh phí chiếm 75% tổng ngân sách của Dự án. Các hoạt động phần mềm (quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, hợp các tiểu vùng và quản lý dự án) với kinh phí chiếm 25% tổng ngân sách của Dự án.

Theo báo cáo tiến độ của Ban quản lý dự án, đến tháng 3/2017, TIIG đã hoàn thành một số hoạt động cụ thể như: Triển khai công tác khảo sát kỹ thuật, đánh giá môi trường tại các công trình; Làm việc với ADB để thực hiện việc đánh giá giữa kỳ theo quy định; Kiện toàn nhân sự tại BQL Dự án Quốc gia và các tỉnh. Về tiến độ giải ngân, tính đến hết tháng 3/2017, Dự án chỉ mới giải ngân được hơn 22,5 tỷ đồng, đạt 0,22%.

Trong năm 2017, Ban quản lý Dư án TIIG đặt ra mục tiêu thực hiện các hoạt động là: Thiết kế thi công, lập dự toán công trình và hồ sơ mời thầu; Đấu thầu xây lắp; Trao hợp đồng xây lắp; Khởi công và hoàn thành 35% khối lượng các hoạt động phần cứng.

Họp triển khai Dự án "Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu BQL Dự án cần đốc thúc, tạo mọi điều kiện cho đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ Dự án. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban quản lý Dự án Quốc gia và BQL Dự án các địa phương. Cùng đó, công tác giải ngân dự án cần được thực hiện đúng tiến độ.

Về thi công xây lắp các công trình, Bộ trưởng đề nghị BQL Dự án TIIG cần lựa chọn nhà thầu có năng lực, xây dựng kế hoạch tiến độ chặt chẽ, cụ thể để tuân thủ theo tiến độ này. Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ cần xây dựng quy trình thực hiện gửi Ban quản lý các Dự án.

Nguồn: Báo Tổ quốc