Nghệ An: Cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.137

Sáng ngày 27/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo dự thảo, mục tiêu của Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên và tài nguyên, di sản văn hóa phong phú để tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Nghệ An, đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung bộ và là điểm đến hấp dẫn của cả nước với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, có môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng; Từng bước xây dựng Kim Liên – Nam Đàn trở thành khu du lịch quốc gia, Thị xã Cửa Lò xứng tầm là một đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp;... Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020, đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đề ra, trong đó: Đón được 5,0 - 5,5 triệu lượt khách du lịch, thời gian lưu lại của du khách bình quân đạt 1,8 - 2,0 ngày; doanh thu du lịch tăng bình quân 17 - 18%/năm,...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo cũng đã đề ra một số nhóm giải pháp thực hiện gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt và học tập Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư vào du lịch, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về du lịch; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Đổi mới cách thức, nội dung, bảo đảm hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung cụ thể của dự thảo chương trình hành động, đặc biệt là các nhóm giải pháp, các chỉ tiêu cụ thể.

Theo dự thảo, mục tiêu của Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên và tài nguyên, di sản văn hóa phong phú để tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Nghệ An, đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung bộ và là điểm đến hấp dẫn của cả nước với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, có môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng; Từng bước xây dựng Kim Liên – Nam Đàn trở thành khu du lịch quốc gia, Thị xã Cửa Lò xứng tầm là một đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp;... Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020, đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đề ra, trong đó: Đón được 5,0 - 5,5 triệu lượt khách du lịch, thời gian lưu lại của du khách bình quân đạt 1,8 - 2,0 ngày; doanh thu du lịch tăng bình quân 17 - 18%/năm,...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo cũng đã đề ra một số nhóm giải pháp thực hiện gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt và học tập Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư vào du lịch, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về du lịch; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Đổi mới cách thức, nội dung, bảo đảm hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung cụ thể của dự thảo chương trình hành động, đặc biệt là các nhóm giải pháp, các chỉ tiêu cụ thể.

Nguồn: : nghean.gov.vn