Thông tin về Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Cập nhật:
Lượt xem: 3.033

(TITC) – Thời gian qua, vấn đề về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà nhận được sự quan tâm của người dân và các cơ quan báo chí. Để có cái nhìn chính xác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến Quy hoạch này.

Phát triển du lịch Sơn Trà theo định hướng Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết này là định hướng quan trọng cho Đà Nẵng trong lộ trình phát triển trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đến ngày 12/11/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 75-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Liên quan đến bán đảo Sơn Trà, trong Nghị quyết số 33, Bộ Chính trị nêu rõ “Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng các phương án kết hợp kinh tế với quốc phòng trên các địa bàn chiến lược của thành phố, đặc biệt là khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ gắn với quốc phòng an ninh, trừ một số khu vực có các công trình phòng thủ”.

Tháng 1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định Khu du lịch Sơn Trà nằm trong danh sách những địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. 

Trên cơ sở đó, từ giữa năm 2013, Bộ VHTTDL đã tiến hành lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/11/2016 và mới được công bố ngày 15/2/2017 vừa qua.

Quá trình lập quy hoạch được thực hiện theo luật định

Trong quá trình lập Quy hoạch, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng ở tất cả các khâu từ lập đề cương nhiệm vụ, khảo sát thực địa, thu thập thông tin, tài liệu đến hình thành ý tưởng phát triển và dự thảo Quy hoạch.

Bộ VHTTDL đã gửi dự thảo Quy hoạch và nhận được ý kiến của 11 bộ, ngành liên quan (gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng) và thành phố Đà Nẵng. Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo Quy hoạch. Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành và UBND TP Đà Nẵng, Bộ VHTTDL đã tổ chức thẩm định, hoàn thiện đề án Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

Theo Quy hoạch, phạm vi ranh giới dành cho phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà là 1.056 ha căn cứ vào Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013.

Trong số 1.056 ha quy hoạch có 21 ha đất rừng đặc dụng, còn lại là đất trống, đất công trình công cộng và đất rừng sản xuất. Trong 21 ha đất rừng đặc dụng có: Khu vườn hoa, vườn thuốc nam (10 ha), Khu cứu hộ động vật và vườn thú bán hoang dã (10 ha), Khu nhà nghỉ sinh thái (1 ha), đã được định hướng giữ nguyên để phục vụ lưỡng dụng theo đúng quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Theo phương án tổ chức không gian, tất cả các cụm lưu trú và khu chức năng chính đều đặt ngoài ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Đây là quy hoạch có tính định hướng về du lịch, chỉ xác định các không gian tiềm năng thuận lợi cho hoạt động du lịch. Việc sử dụng các loại rừng trong phạm vi quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Mặt khác, theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 (Khoản 2 Điều 4 và Điều 53): Rừng đặc dụng được phép tổ chức hoạt động kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường nhưng phải có dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân theo quy chế quản lý rừng, nội quy bảo vệ khu rừng, pháp luật về du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy hoạch chỉ đề xuất quy mô phòng lưu trú là 1.600 phòng

Tổ chức không gian phát triển du lịch Sơn Trà gồm: 3 trung tâm dịch vụ (Trung tâm đón tiếp và lưu trú Hồ Xanh - Bãi Bụt, Trung tâm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường, Trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí Tiên Sa) là 3 điểm đầu mối để đi vào Sơn Trà; 5 cụm nghỉ dưỡng cao cấp; khu biệt thự Tây Nam Suối Đá; khu nhà nghỉ sinh thái; khu vườn hoa, vườn thuốc Nam và khu cứu hộ động vật và vườn thú bán hoang dã. Tổng diện tích các khu chức năng này là 553,6 ha, trong đó diện tích xây dựng các công trình lưu trú là rất nhỏ, chỉ khoảng 2% (sẽ được xác định cụ thể khi quy hoạch chi tiết) và việc xây dựng các công trình này phải theo quy định của pháp luật liên quan.

Đáng lưu ý, trước thời điểm tiến hành lập Quy hoạch, thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận đầu tư cho 25 dự án tại bán đảo Sơn Trà, trong đó có 18 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Trong số 18 dự án này có 11 dự án đã được phê duyệt đầu tư với quy mô 5.049 phòng lưu trú. 

Phương án Quy hoạch đề xuất là giảm quy mô từ 5.049 phòng (đã được Thành phố Đà Nẵng phê duyệt đầu tư) xuống chỉ còn 1.600 phòng. Về quy mô số phòng lưu trú này, Bộ đã trao đổi và thống nhất với thành phố Đà Nẵng. Quy mô của hệ thống cơ sở lưu trú được tính toán dựa trên dự báo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của thị trường cao cấp và cân nhắc về mức độ tác động tới môi trường từ hoạt động du lịch.

Như vậy, khi thực hiện Quy hoạch, trên thực tế sẽ có dự án được tiếp tục triển khai, có dự án phải điều chỉnh quy mô, có dự án sẽ không được triển khai. Việc xử lý từng dự án cụ thể thuộc trách nhiệm của UBND TP Đà Nẵng và đã được quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Việc ban hành Quy hoạch này nhằm quản lý và kiểm soát tốt hơn hoạt động đầu tư phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Quy hoạch này xác định quy mô phát triển của các khu chức năng, hệ thống cơ sở lưu trú và là căn cứ pháp lý quan trọng để rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, quy mô các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là giảm quy mô phòng lưu trú xuống còn 1.600 phòng tại bán đảo Sơn Trà.

Quy hoạch không phải là dự án đầu tư

Điều 19 Luật Du lịch quy định, Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia chỉ xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, các định hướng về quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch, là cơ sở để lập các quy hoạch cụ thể đối với các phân khu chức năng. Quy hoạch cụ thể các phân khu chức năng trong Khu DLQG khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới là căn cứ pháp lý để lập các dự án đầu tư cụ thể.

Điều 30 Luật Đầu tư quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, tuy nhiên quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Sơn Trà không phải là một dự án đầu tư, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 30 Luật Đầu tư và không trái với Luật Đầu tư.

Như vậy, việc xây dựng Quy hoạch Sơn Trà được thực hiện một cách cẩn trọng, khách quan, theo đúng trình tự luật định. Việc ban hành quy hoạch nhằm quản lý và kiểm soát tốt hơn hoạt động đầu tư, phát triển du lịch tại Sơn Trà, là căn cứ quan trọng để rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, quy mô các dự án đầu tư du lịch ở đây.

Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý một cách cầu thị, cởi mở, khoa học, khách quan,  thông tin đa chiều. Từ kết quả của các tọa đàm, hội thảo, các bước tiếp theo sẽ được triển khai thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. 

Khánh Trang