6 tháng đầu năm đã có 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 451

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng số lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,5 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 221 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; nộp ngân sách ước đạt 71 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; hệ số lưu trú ước đạt 1,1 ngày/khách; công suất sử dụng phòng ước đạt 47,4%.

Để có được kết quả trên là do các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch năng động, sáng tạo; người dân Quảng Bình thân thiện, hiếu khách đã làm nền tảng quan trọng để bước đầu góp phần khắc phục hậu quả nặng nề của sự cố môi trường biển để lại.

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cũng được Sở Du lịch chú trọng đầu tư về quy mô, nội dung, chiều sâu và chuyên biệt hóa cho từng phân khúc thị trường, mang lại hiệu quả cao, qua đó định vị được thương hiệu và hình ảnh điểm đến du lịch Quảng Bình trên bản đồ thế giới.

Việc phát triển nhiều sản phẩm, loại hình du lịch và không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch đã góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách. Các thành phần kinh tế đã quan tâm đến việc đầu tư phát triển du lịch và xem đây là một lĩnh vực đầu tư có hiệu quả, nhất là về lâu dài.

Công tác quản lý Nhà nước ngày càng triển khai kịp thời và hiệu quả, góp phần tạo môi trường kinh doanh, phát triển du lịch ổn định, bền vững, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch…

Trong 6 tháng còn lại của năm 2017, ngành Du lịch Quảng Bình phấn đấu sẽ đón 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 40.000 lượt khách; doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

Nguồn: : Báo Quảng Bình