Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP. Sầm Sơn

Cập nhật:
Lượt xem: 679

Vừa qua, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo đó, 19 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, như: Đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái, đền thờ Hoàng Minh Tự, chùa Khải Minh, đình – chùa Lương Trung, đền Đề Lĩnh, thuộc 5 phường: Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn, Quảng Tiến và Quảng Cư sẽ  được mở rộng, tôn tạo, tu bổ, bảo đảm giữ nguyên tối đa kiến trúc, truyền thống, đáp ứng với tín ngưỡng, tâm linh, công năng của di tích. Đây là các di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng, tâm linh của người dân thành phố có từ lâu đời rất cần được giữ gìn và phát huy. Vì vậy, sau khi đơn vị tư vấn khảo sát kỹ lưỡng các danh lam thắng cảnh, di tích, lập quy hoạch sát thực tế và các phường nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần hoàn chỉnh quy hoạch trên cơ sở phù hợp với giá trị truyền thống của các di tích.

Nguồn: : Báo Thanh Hóa