Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật:
Lượt xem: 660

Chiều 27/6, Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến dự Đại hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái và dự thảo phương hướng hoạt động của Hiệp hội du lịch Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hiệp hội Du lịch tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của hội viên trong công tác phát triển du lịch tỉnh Yên Bái. Củng cố, ổn định tổ chức, tập hợp, phát huy sức mạnh hội viên, tạo sức mạnh tổng hợp của khối doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch Yên Bái. Tập trung triển khai các dịch vụ du lịch, tham gia đầu tư phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí… nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm. Nâng cao năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp du lịch Yên Bái; Phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội.

Về công tác xây dựng tổ chức Hiệp hội, phấn đấu hết năm 2022, có trên 100 tổ chức, công dân kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hiệp hội. Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch bằng việc kết nối các hội viên xây dựng các mô hình liên kết các dịch vụ du lịch tạo chuỗi các sản phẩm du lịch; đầu tư xây dựng trang Web của Hiệp hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Yên Bái và các hoạt động của Hiệp hội. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển du lịch tại Nghị quyết 35-NQ/TU của tỉnh; Phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái… Cùng với đó, Hiệp hội sẽ tăng cường công tác đối ngoại; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc và các vùng lân cận nhằm liên kết các sản phẩm du lịch, tạo nên những hành trình xuyên suốt và chuỗi dịch vụ gắn kết. Hiện nay đã có nhiều sản phẩm du lịch được hình thành, trong đó phải kể đến du lịch cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng đang xây dựng và hoàn thiện những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách, trở thành những thương hiệu riêng của Yên Bái. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, hiện nay, du lịch tỉnh Yên Bái vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn. Đó là phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; dịch vụ du lịch còn thiếu, chất lượng chưa cao…

Đồng chí nhấn mạnh: Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh là rất cần thiết, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp du lịch Yên Bái. Đồng chí đã đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Vận động thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia Hiệp hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng năm, phát huy vai trò của tổ chức Hiệp hội kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch; vận động các doanh nghiệp chú trọng công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ; quan tâm xây dựng sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao để thu hút khách du lịch đến Yên Bái; tập trung phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí… nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Cùng với đó, cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, những người làm du lịch, cách thức làm du lịch…

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp cần là tốt hơn vai trò kiến tạo, quan tâm, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa du lịch Yên Bái ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 17 hội viên do ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm Chủ tịch Hiệp hội.

Lan Hương

Nguồn: : yenbai.gov.vn