Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Lào Cai: Đề nghị công nhận lễ Cầu làng của đồng bào Dao thôn Khe Quạt là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cập nhật:
Lượt xem: 195
 
UBND huyện Văn Bàn vừa xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ Cầu làng của đồng bào Dao thôn Khe Quạt (xã Tân An).

Người Dao thôn Khe Quạt trong lễ Cầu làng năm 2016

Đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện Đề án số 05 của Đảng bộ huyện Văn Bàn về việc “Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cải tạo tập tục, tập quán lạc hậu, phát triển phong trào thể dục, thể thao huyện Văn Bàn giai đoạn 2016 - 2020”.

Lễ Cầu làng của đồng bào Dao ở thôn Khe Quạt là nghi lễ dân gian, có từ lâu đời, là một tập quán xã hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động khác nhau. Thông qua lễ Cầu làng, mọi người cùng gặp gỡ, trao đổi và cùng ôn lại những truyền thống sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán của cha ông, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm mọi thành viên trong cộng đồng đối với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận, đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể lễ Cầu làng của đồng bào Dao thôn Khe Quạt (xã Tân An), giáo dục cho nhân nhân giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp; đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Kiều Lê

Nguồn: baolaocai.vn