Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ Tân và Phục vụ buồng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.719

(TITC) - Ngày 31/8/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân và Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Phục vụ buồng.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Phục vụ buồng