Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2044
 

(TITC) – Tổng cục Du lịch đăng toàn văn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Dự thảo Tờ trình Chính phủ, trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Tổng cục Du lịch theo địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. File điện tử đề nghị gửi qua email: thuynt4-vhttdl@chinhphu.vn.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

 

Trung tâm Thông tin du lịch