Mời tham gia chương trình phát động thị trường tại Ấn Độ

Cập nhật:
Lượt xem: 2.280

(TITC) – Ngày 31/10/2017, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1361/TCDL-LH mời các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các khách sạn từ 3 đến 5 sao tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch tại Ấn Độ từ ngày 10-16/12/2017.

Chương trình phát động thị trường sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn New Delhi và Mumbai của Ấn Độ. Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động: gặp gỡ trao đổi doanh nghiệp du lịch giữa hai bên; làm việc với một số cơ quan du lịch tại hai thành phố trên.

Xem thư mời và chương trình

Phiếu đăng ký