Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Lấy ý kiến về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Cập nhật:
Lượt xem: 914
 
(TITC) – Ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Du lịch số 09/2017/QH14. Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Bộ VHTTDL được giao tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo trình tự rút gọn.

 Tổng cục Du lịch đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý xin gửi về:

Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39423760, Số máy lẻ: 162

Fax: 024.39424115

Email: minhque@vietnamtourism.gov.vn

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ