Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 11.832

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% so với tháng 01/2018 và tăng 19,4% so với tháng 02/2017. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 02/2018
(Lượt khách)

02 tháng năm 2018
(Lượt khách)

Tháng 02/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 02/2018 so với tháng 2/2017 (%)

02 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.431.845 2.862.087 100,1 119,4 129,7
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.145.961 2.296.930 99,6 116,5 126,3
2. Đường biển 57.850 92.609 166,4 81,4 103,5
3. Đường bộ 228.034 472.548 93,3 158,0 158,4
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.076.469 2.123.210 102,8 121,8 135,8
Hàn Quốc 303.391 619.705 95,9 157,5 170,0
Trung Quốc 483.319 901.812 115,5 119,7 138,5
Hồng Kông 3.712 9.287 66,6 98,0 137,2
Malaisia 42.947 86.950 97,6 111,6 122,6
Indonesia 5.863 14.127 70,9 118,0 118,1
Singapo 19.736 45.547 76,5 111,5 114,0
Philippin 10.113 23.250 77,0 93,3 112,1
Campuchia 21.101 45.707 85,8 92,3 111,8
Thái Lan 26.134 58.421 80,9 103,7 107,7
Đài Loan 62.966 111.508 129,7 97,9 107,4
Nhật 65.865 137.697 91,7 104,1 106,2
Lào 8.826 18.129 94,9 50,0 64,2
Các nước khác thuộc châu Á 22.496 51.070 78,7 122,7 124,8
2. Châu Mỹ 101.764 199.430 104,2 115,2 111,4
Mỹ 75.168 147.806 103,5 118,3 113,0
Canada 19.207 35.547 117,5 108,9 106,6
Các nước khác thuộc châu Mỹ 7.389 16.077 85,0 102,5 107,7
3. Châu Âu 215.809 441.330 95,7 110,9 116,7
Phần Lan 3.766 9.032 71,5 125,8 137,6
Thụy Điển 8.879 19.477 83,8 132,0 127,4
Italy 6.319 14.733 75,1 121,8 122,8
Nga 66.766 141.098 89,8 112,3 119,5
Đan Mạch 5.830 10.535 123,9 112,9 117,6
Na Uy 3.346 6.094 121,8 107,9 112,1
Anh 28.505 56.954 100,2 106,1 111,8
Pháp 27.040 53.697 101,4 101,9 111,6
Đức 22.765 43.802 108,2 105,9 109,8
Bỉ 2.554 5.134 99,0 114,5 108,6
Hà Lan 6.531 13.545 93,1 107,5 107,5
Tây Ban Nha 3.550 7.926 81,1 98,9 102,7
Thụy Sỹ 3.409 7.624 80,9 94,7 101,4
Các nước khác thuộc châu Âu 26.549 51.679 105,6 123,4 128,2
4. Châu Úc 34.950 90.252 63,2 114,9 114,1
Úc 32.211 82.334 64,3 115,6 114,3
Niuzilan 2.643 7.681 52,5 106,7 110,2
Các nước khác thuộc châu Úc 96 237 68,1 131,5 164,6
5. Châu Phi 2.853 7.865 56,9 116,8 122,4
 
Nguồn: : Tổng cục Thống kê