Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.262

Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết văn bản