Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

TCDL xây dựng báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 407
 

(TITC) – Công tác thống kê du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Tổng cục Du lịch chú trọng nhằm đo lường tác động kinh tế của du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ quan tâm và nhìn nhận vai trò quan trọng của công tác thống kê du lịch trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

Tiếp nối Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch giai đoạn 2013-2015, Tổng cục Du lịch tiếp tục xây dựng Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chủ trì, phối hợp với một số Vụ chức năng thuộc Tổng cục Du lịch thực hiện.

Vừa qua, tại trụ sở Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã chủ trì buổi họp về Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016.

Tại đây, đại diện Trung tâm Thông tin du lịch đã giới thiệu kết quả các bảng TSA thực hiện năm 2016 gồm có: Bảng 1 - Chi tiêu du lịch quốc tế đến, Bảng 2 - Chi tiêu du lịch nội địa, Bảng 3 - Chi tiêu du lịch ra nước ngoài, Bảng 4 - Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch, Bảng 5 - Tổng giá trị sản xuất của các ngành thuộc du lịch và các ngành khác, Bảng 6 - Tổng nguồn cung nội địa và tiêu dùng du lịch trong nước, và Bảng 10 - Các chỉ số phi tiền tệ. So với báo cáo trước, lần này đã bổ sung tính toán Bảng 3 TSA dựa trên kết quả điều tra khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài năm 2016. Như vậy, Trung tâm Thông tin du lịch đã tính toán 7 trong tổng số 10 bảng TSA theo khuyến nghị của UNWTO. Còn lại các Bảng 7, 8 và 9 sẽ được triển khai thực hiện trong lộ trình tiếp theo.

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016 được xây dựng trên cơ sở phương pháp khoa học, hệ thống chỉ tiêu theo khuyến nghị của UNWTO; cập nhật, tính toán dựa trên nguồn số liệu chính thống và tin cậy từ kết quả các cuộc điều tra khách du lịch của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch. Kết quả tính toán được so sánh trong chuỗi số liệu giai đoạn 2013-2016 cho thấy tỷ trọng đóng góp của du lịch trong các ngành đều tăng; và đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP qua các năm đều đạt trên 6% và có xu hướng ngày càng tăng.

Du lịch đang đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế đất nước

Các đại biểu nhận định đo lường tác động kinh tế của du lịch là một nhiệm vụ quan trọng và phức tạp. Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016 là một tài liệu hữu ích cung cấp những thông tin rất ý nghĩa về tác động kinh tế đa chiều của du lịch, trong đó có đóng góp trực tiếp của du lịch trong tương quan với các ngành kinh tế và cả nền kinh tế quốc dân. Điều này cho thấy rõ bản chất của du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tác động lan tỏa cao, sự phát triển của du lịch sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc và hiệu quả của Trung tâm Thông tin du lịch. Kết quả triển khai xây dựng Báo cáo Tài khoản vệ tinh Du lịch Việt Nam 2016 bảo đảm cơ sở khoa học, cung cấp hệ thống bảng biểu, số liệu phản ánh thực tiễn phát triển du lịch trong thời gian qua, đặc biệt đo lường được đóng góp của du lịch trong nền kinh tế góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác hoạch định chính sách và các mục tiêu phát triển Ngành. Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm Thông tin du lịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và bổ sung các nguồn số liệu để tính toán ngày càng đầy đủ tác động và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế.

Hồng Nhung